Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; XTemplate has a deprecated constructor in /home/html/jmm.cz/public_html/subdomains/ners2019/includes/class.xtpl.php on line 45
Přednášející na konferenci NE•RS 2019 | NE•RS 2019 – 12. výroční konference o jaderné energetice — 6. listopadu 2019

HLAVNÍ PARTNEŘI / MAIN PARTNERS

Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP)
China General Nuclear Power Group

PARTNEŘI / PARTNERS

Électricité de France
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Správa úložišť radioaktivních odpadů
http://www.surao.cz/

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI / MEDIA PARTNERS

Časopis All for Power
PRO-ENERGY MAGAZÍN
AtomInfo.cz
Časopis ENERGETIKA
Peak.cz – peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

ORGANIZÁTOR / ORGANIZER

JMM Consulting

Sama BILBAO Y LEÓN

Sama BILBAO Y LEÓN   Head of the Division of Nuclear Technology Development and Economics, OECD Nuclear Energy Agency

Do NEA nastoupila v červnu 2018 a řídí tam činnosti v oblasti technologie, ekonomiky, zdrojů a interakce s občanskou společností. Dr. Bilbao y León má 18 let zkušeností v jaderné oblasti, v akademické i soukromé sféře, jakož i v mezinárodních organizacích, jako je IAEA. Před jmenováním v NEA působila jako ředitelka programů jaderného inženýrství a docentka na katedře mechanického a jaderného inženýrství na Virginia Commonwealth University (VCU), kde byla součástí inovačního týmu, který tam zahájil program jaderného inženýrství. Před tím působila jako inženýrka jaderné bezpečnosti ve společnosti Dominion Energy (USA).
Sama je držitelem doktorského a magisterského titulu v oboru jaderného inženýrství a inženýrské fyziky z University of Wisconsin-Madison a magisterského a bakalářského titulu v oblasti energetických technologií z Technical University v Madridu a MBA z Averett University. Během svých po sobě jdoucích postů v akademických institucích ve Spojených státech a Španělsku získala zkušenosti ve špičkovém výzkumu jaderné termohydrauliky (jak pro PWR, tak i pro reaktory chlazené sodíkem), v konstrukci jaderných reaktorů, v jaderné bezpečnosti, energetické a environmentální politice a komplexním rozhodování.

Rut BÍZKOVÁ

Rut BÍZKOVÁ   řídící dopolední sekce, konzultantka, bývalá ministryně životního prostředí

Rut Bízková se v posledních letech zabývá zejména problematikou smart cities, managementem výzkumu, vývoje a inovací ve veřejné správě. Dlouhodobě se věnuje novým společenským trendům, strategiím veřejné správy, mimo výzkum a inovace také v oblasti hospodářské politiky, energetiky a ochrany životního prostředí.
V současné době působí jako konzultantka, v posledních letech byla ředitelkou Středočeského inovačního centra, v letech 2012-2016 předsedkyní Technologické agentury ČR, předtím pět let náměstkyní ministra životního prostředí ČR, v roce 2010 krátce ministryní životního prostředí. Od roku 1999 čtyři roky působila na MPO jako poradkyně náměstka ministra pro energetiku, hutnictví a stavebnictví. Profesní kariéru zahájila v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy, absolvovala stáž v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni.

Anna FOŘTOVÁ

Anna FOŘTOVÁ
studentka doktorského programu, Ústav elektroenergetiky a ekologie, Fakulta elektrotechniky, ZČU v Plzni

Anna absolvovala Fakultu strojního inženýrství ČVUT v Praze, v diplomové práci vytvořila model chování kompenzátoru objemu ETE v programu Dymola. V doktorském studiu se zabývá ukládáním energií v kombinaci s jaderným zdrojem. Dlouhodobě se zajímá obecně o jadernou energetiku, energetickou situaci ve světě a ekologii.

Jana KITTNEROVÁ

Jana KITTNEROVÁ
Studentka doktorského programu, Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze

Jana absolvovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze v oboru jaderná chemie, dlouhodobě se zabývá ukládáním radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Vzhledem ke studované problematice se zajímá o jadernou energetiku a její nové možnosti.

Kamil ŠTEVANKA

Kamil ŠTEVANKA
student doktorského programu, Ústav elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

Kamil absolvoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně, v diplomové práci se zabýval návrhem základního designu primárního výměníku v reaktoru s roztavenými solemi. Téma jeho disertační práce je quenching přehřátých povrchů. Dlouhodobě se zajímá o propagaci jaderné energetiky a širší souvislosti v energetice.

HU Zhuo (David)

HU Zhuo (David)   Deputy General Manager, Central & Eastern Europe Nuclear Energy Business, China General Nuclear Corp.

David získal titul MBA na Pekingské univerzitě Jiaotong a titul MSE na Yunnanské univerzitě. Po ukončení vysokoškolského studia pracoval na řadě pozic ve společném podniku pro jadernou energii v Guangdongu. V roce 2003 nastoupil do společnosti Ling Ao Nuclear Power Co., kde působil jako vedoucí správy a tajemník správní rady. Od roku 2012 je ve vedení CGN International Nuclear Business Executive na pozici zástupce generálního ředitele pro jadernou energetiku ve střední a východní Evropě a zástupce generálního ředitele jaderného projektu v Rumunsku.

Jan JÍLEK

Jan JÍLEK   Deputy Head of the Radiation Protection and Nuclear Safety Unit, DG Energy, European Commission

Od srpna 2017 je Jan Jilek zástupcem vedoucího oddělení „Radiační ochrana a jaderná bezpečnost“ v ředitelství D (jaderná energie, bezpečnost a ITER) GŘ pro energetiku Evropské komise. Od roku 2015 do roku 2017 pracoval jako politický asistent ředitele direktoriátu D a v letech 2012 až 2015 působil jako právník ve stejném ředitelství. Ve své současné funkci se podílí mimo jiné na monitorování transpozice a provádění směrnice o jaderné bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů (NSD) a směrnice o základních bezpečnostních standardech. Hrál aktivní roli při přípravě návrhu Komise na změnu NSD v roce 2009 a při následných jednáních Rady, které vedly k přijetí revidované NSD v roce 2014. Má právní i filologické vzdělání s titulem z Karlovy univerzity v Praze a postgraduální diplom v oboru práva Evropské unie z Université Panthéon-Assas v Paříži.

Seung-Yeol LIM

Seung-Yeol LIM   Vice President, Global Strategy Office, Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd.

Seung-Yeol Lim vystudoval Yonsei University v Koreji, kde v roce 1997získal titul B.S. v oboru psychologie. V roce 2009 získal titul MBA na University of North Carolina. Do KHNP (tehdy KEPCO) nastoupil v roce 1997 a začal svou kariéru jako specialista nákupu. Poté, co získal praktické zkušenosti v oblasti zadávání zakázek a financování, pokračoval ve své kariéře v různých komerčních pozicích v globálním rozvoji jaderného podnikání společnosti KHNP, včetně projektů jaderných elektráren v Barakah (SAE). Následně pracoval v Útvaru pro řízení a inovace a aktivně se účastnil a vedení změn a růstu KHNP. Seung-Yeol Lim nyní působí v  Global Strategy Office jako viceprezident a vede mimo jiné globální rozvoj podnikání KHNP, mezinárodní spolupráci i mezinárodní financování.

Michal MACENAUER

Michal MACENAUER   Senior Manager, EGÚ Brno, a.s.

Michal Macenauer je absolvent oborů Elektroenergetika a Elektrické stroje, přístroje a pohony Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a oboru Sociologie Fakulty Sociálních studií Masarykovy univerzity. Od roku 2005 je zaměstnán v poradenské firmě EGÚ Brno, a. s., kde se věnuje otázkám systémové elektroenergetiky, teplárenství a plynárenství. Mezi nejdůležitější témata jeho profesního zájmu patří výhledy poptávky energií (především elektřiny, zemního plynu a tepla), oblast nových technologií (elektromobilita, bateriová akumulace a další prostředky flexibility), oblast Sector-Couplingu a především bilancování poptávky a nabídky elektřiny ve středoevropském regionu v prostředí neustálé politické změny. Každoročně publikuje v odborných časopisech a vystupuje na energetických konferencích.

Jiří MAREK

Jiří MAREK   NERS 2019 Conference Chairman

Konzultant v oblasti energetiky, jednatel a společník firmy JMM CS spol. s r.o., která pod značkou JMM consulting působí v oblasti poradenství a realizací odborných akcí. Po absolvování Fakulty technické a jaderné fyziky ČVUT pracoval ve výzkumu, v energetice pracuje od roku 1974 (v ČEZ do roku 1996). V posledních více než 20 letech působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu pro energetiku, předseda a místopředseda dozorčí rady ČEZu, člen dozorčích rad několika energetických distribučních společností a poradce náměstka ministra financí. V souvislosti s tím se podílel na reorganizaci státní správy v energetice i na formování státní energetické politiky, na založení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a na přípravě privatizace české energetiky. Specializuje se na popularizační publikační činnosti, zejména v jaderné energetice a má rozsáhlé zkušenosti z organizování mezinárodních a specializovaných odborných konferenci a fór. Jeho vyjádření k procesům v energetice jsou uváděné v TV, rozhlase i ekonomických periodikách. V roce 2014 byl zvolen presidentem spolku Jaderní veteráni.

René NEDĚLA

René NEDĚLA   náměstek ministra průmyslu a obchodu, Sekce surovin a energetiky

Vystudoval ČVUT, Fakultu strojní, Ústav přístrojové a řídicí techniky, obor automatizované řízení (Ing.). Dále vystudoval Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu (Ing.). Absolvoval Florence School of Regulation - Annual Training Course on Regulation of Energy Utilities (Certificate of Attendance). Od roku 2011 působil na Energetickém regulačním úřadě v několika pozicích od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace. Zároveň přednášel technické předměty na ČVUT, fakultě strojní a následně na ČZU, technické fakultě. Působil v různých vládních a nevládních pracovních skupinách pro oblast energetiky, ale i vodárenství. V září 2018 se stal náměstkem ministryně průmyslu a obchodu – sekce surovin a energetiky.

Toni SALMINEN

Toni SALMINEN   Head of Simulation Business at Fortum Nuclear Services

Toni Salminen získal v roce 2013 na Tampere University of Technology titul M.Sc. v energetickém strojírenství, poté začal pracovat s dynamickým simulačním softwarem Apros ve společnosti Fortum. Toni zahájil svou kariéru jako projektový inženýr a podílel se na různých modelových projektech, jako je dodávka simulátorů technického výcviku a výcviku operátorů zákazníkům z konvenční i jaderné oblasti. Působil jako projektový manažer a vedoucí týmu, poté nastoupil do prodeje Apros Nuclear. V září 2019 byl Toni jmenován vedoucím oddělení Simulation Business a nyní je zodpovědný za produkt Apros Nuclear ve Fortum Nuclear Services.

Hiroshi SASAKI

Hiroshi SASAKI   Deputy Director, Nuclear Energy Systems Department, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Vystudoval fakultu mezinárodní politiky a ekonomiky Aoyama Gakuin University a v roce 1989 nastoupil do společnosti MHI. Má téměř 30 let zkušeností v oblasti marketingu, především v oblasti jaderných zařízení, jaderného paliva a nových reaktorů pro domácí i zahraniční zákazníky na úrovni manažerských pozic. Byl také pověřen plánováním a realizací několika organizačních restrukturalizací a projektů fúzí a akvizic. V současné době je zodpovědný za marketing nových jaderných technologií pro celý svět.

Andrzej SIDŁO

Andrzej SIDŁO   Chief Expert, Ministry of Energy Republic of Poland, Nuclear Energy Department

Andrzej vystudoval Krakovskou ekonomickou univerzitu v Polsku, kde získal magisterský titul v bankovnictví (podnikové finance) a Francouzskou Lille University I, DESS v podnikovém managementu. Od roku 2012 je na ministerstvu energetiky odpovědný za průmyslové záležitosti v oblasti polského jaderného programu: dodavatelský řetězec a jeho lokalizace, technické předpisy, analýza nedostatků v místních kompetencích, školicí aktivity pro místní průmysl a zahraniční expanzi na globálních jaderných trzích. Před nástupem do vládního aparátu pracoval Andrzej 15 let jako projektový manažer v Polimex Mostostal a byl zodpovědný za řadu zahraničních projektů v petrochemickém, odpadním a energetickém sektoru, včetně jaderných.

Radek ŠKODA

Radek ŠKODA   řídící odpolední sekce, Associate Professor, Západočeská univerzita v Plzni, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze

Radek získal titul M.Sc. v oboru experimentální fyziky částic na University of Bergen (1998) a Ph.D. v oboru Jaderné inženýrství na ČVUT (2002). Má rovněž akademické vzdělání v ekonomice, kde se nejprve zaměřil na kvantitativní financování pro nadnárodní banky v Dublinu a Londýně. Následně vyučoval jaderné inženýrství na ČVUT v Praze. Je také externím přednášejícím na North West University, Potchefstroom v jižní Africe, Polytech St. Peterburg a World Nuclear University, Oxford. Radkovy přednášky se týkají jaderného paliva, ekonomiky palivového cyklu a neutroniky. V oblasti výzkumu byl Radek ředitelem Střediska pro jadernou vědu na univerzitě Texas A & M, kde vedl experimenty s jadernými reaktory TRIGA a AGN-201. Nyní v Praze vede vědecký výzkumný tým zabývající se jaderným palivem a koordinuje Intercontinental Nuclear Institute.

Zdeněk ŠÍMA

Zdeněk ŠÍMA   jednatel, Rosatom Central Europe s.r.o.

Vystudoval zahraniční obchod na pražské Vysoké škole ekonomické, od roku 1983 pracoval ve společnosti ŠKODAEXPORT. Zahraniční zkušenosti získal mj. za dlouhodobého pobytu v Pákistánu v letech 1989-1992 při realizaci výstavby a rekonstrukcí elektráren a projektů v metalurgii. V dalších letech zodpovídal ve ŠKODAEXPORTu za velké zahraniční projekty především v klasické energetice i v dalších oborech (metalurgie, oil+gas). Od roku 2009 pracoval v útvaru Výstavba jaderných elektráren společnosti ČEZ jako manažer obchodního řízení projektů. Po krátkém působení ve společnosti Chladicí věže Praha přijal v roce 2012 pracovní nabídku ruské státní společnosti Rosatom.

Martin UHLÍŘ

Martin UHLÍŘ   výkonný ředitel a místopředseda představenstva, Elektrárna Dukovany II, a.s.

Martin Uhlíř je absolventem elektrotechnické fakulty Vysokého učení technického v Brně. Později absolvoval University of Pittsburgh Katz Graduate School of Business. Ve společnosti ČEZ pracuje od roku 1994. Začínal v Jaderné elektrárně Dukovany na pozici operátora sekundárního okruhu a později pracoval jako operátor primárního okruhu. O roku 2001 působil ve vedoucích pozicích útvaru pro přípravu a realizaci investic pro jaderné elektrárny. V září 2006 přešel do nově vzniklého útvaru přípravy výstavby nových jaderných elektráren, kde se nejdříve podílel na přípravě nových bloků v Temelíně a v roce 2009 se stal projektovým manažerem pro výstavbu nové jaderné elektrárny v Dukovanech. Od 2016 pracuje v nově vzniklé dceřiné společnosti Elektrárna Dukovany II, a.s., kde působí jako místopředseda představenstva a  výkonný ředitel.

Laszlo VARRO

Laszlo VARRO   Chief Economist, OECD International Energy Agency

Laszlo Varro, který pracuje v IEA od roku 2011, se stal na začátku roku 2016 hlavním ekonomem agentury a nahradil Fatiha Birola, který 1. září 2015 převzal funkci výkonného ředitele IEA.
Jako hlavní ekonom vede pan Varro Ekonomický a investiční úřad (EIO), nově vytvořenou skupinu v rámci IEA, jejímž cílem je nabídnout řádnou a konzistentní energetickou ekonomiku a metodickou podporu pro práci agentury. EIO rovněž poskytuje strategickou podporu agendě výkonného ředitele.
Před nástupem do své nové funkce pracoval pan Varro jako vedoucí IEA pro trhy s plynem, uhlím a energií. V této funkci byl zodpovědný za analýzu trhu s plynem a zabezpečení dodávek, trhy s LNG, reformy trhu s plynem a politiku infrastruktury. Vedl Akční plán pro energetickou bezpečnost, pracovní program IEA, který poskytuje komplexní pokrytí politiky, tvorby trhu, infrastrukturní regulace a investičních aspektů při zajištění energetické bezpečnosti během přechodu na nízkouhlíkovou energetiku.
Před nástupem do IEA, pan byl Varro ředitelem pro rozvoj strategie v MOL Group. Od roku 2000 do roku 2005 pracoval jako vedoucí cenové regulace na maďarském energetickém úřadu. Laszlo Varro, maďarský státní příslušník, začal svou kariéru v Maďarské národní bance po ukončení postgraduálního studia na University of Cambridge a Corvinus University v Budapeš

Patrick ZAK

Patrick ZAK   Pre-Development & Marketing Director, EDF – New Nuclear Projects and Engineering

Patrick Zak absolvoval Ecole Nationale Supérieure des Techniques Industrielles et des Mines de Douai a pro EDF začal pracovat v roce 1982. Během své třicetileté kariéry v EDF působil na různých manažerských pozicích v řadě jaderných elektráren flotily EDF, například v Cruas jako vedoucí provozního úseku od roku 1993 do roku 1998.
Má mezinárodní zkušenosti, na začátku devadesátých let se podílel na přípravě a provozu jaderné elektrány Daya Bay v Číně, později působil v dceřiné společnosti EDF v Polsku, kde od roku 1999 do roku 2004 vedl obchodní oddělení v EC Krakow (1260 MW / 460MWe kogenerační jednotka ve vlastnictví EDF) a byl členem představenstva EC Zielona Góra (uhelná kogenerační jednotka), kde měl na starosti projekt paroplynového cyklu. Po návratu zpět do Francie byl jmenován zástupcem projektového manažera projektu UK EPR Engineering Division EDF, následovně byl zástupcem vedoucího čínské divize EDFv Pekingu, odpovědným za rozvoj a správu aktiv. Od začátku roku 2016 působí Patrick Zak jako Predevelopment & Marketing Director - New Nuclear Projects and Engineering Direction, Development Division EDF.