HLAVNÍ PARTNEŘI / MAIN PARTNERS

Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP)
China General Nuclear Power Group

PARTNEŘI / PARTNERS

Électricité de France
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Správa úložišť radioaktivních odpadů
http://www.surao.cz/

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI / MEDIA PARTNERS

Časopis All for Power
PRO-ENERGY MAGAZÍN
AtomInfo.cz
Časopis ENERGETIKA
Peak.cz – peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

ORGANIZÁTOR / ORGANIZER

JMM Consulting

Program konfeerence NERS

Současný silný trend v předcházení změně klimatu obrací pozornost k využívání jaderné energie pro výrobu elektřiny. Řada světových vůdců, uznávaných think-tanků a mezinárodních institucí tvrdí, že jaderná energie je ideální pro řešení klimatických změn, protože je to jediný nízko emisní a vysoce koncentrovaný zdroj, který máme v rukou. Proto se konference NERS 2019 zaměřuje na doložení toho, že jaderná energie je zdrojem bez emisí, a že Česko bez jaderné energie nemá možnost splnit cíle v oblasti předcházení změně klimatu.

8:30 registrace a výdej konferenčních materiálů

Rut BÍZKOVÁ (ex-ministryně životního prostředí a bývalá ředitelka Technologické agentury ČR) bude řídit první část programu konference, která se zaměří na diskusi o mezinárodních a národních strategiích upřednostňujících jadernou energii jako důležitou součást energetického mixu a jako významného přispěvatele k čistému a bezemisnímu životnímu prostředí.

9:00 – 11:15

René NEDĚLA, náměstek ministra průmyslu a obchodu
PLÁN ROZVOJE ČESKÉ JADERNÉ ENERGETIKY A JEHO SOULAD S CÍLI DEKARBONIZACE
– vládní přístup, energetický mix a plnění klimatických závazků

Anna FOŘTOVÁ, Fakulta elektrotechnická, ZČU v Plzni, Jana KITTNEROVÁ, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze, Kamil ŠTEVANKA, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT Brno
ENERGIEWENDE A ODSTOUPENÍ OD JÁDRA, CÍLE A REALITA
– přehled německé energetické politiky, vstupních údajů a naplnění cílů, získaná ponaučení

Andrzej SIDŁO, Chief Expert, Ministry of Energy Republic of Poland, Nuclear Energy Department
NUCLEAR POWER PROGRAMME AS IMPORTANT PILAR OF POLISH ENERGY POLICY 2040 TO ACHEIVE ENVIROMENTAL GOALS
– polská cesta k jaderné energii – aktuální stav projektu, lokalizace, dodavatelský řetězec, identifikace některých případů polsko-české spolupráce, regulatorní přístup, RA odpady, mezinárodní spolupráce a vědecké otázky

Toni SALMINEN, Head of Simulation Business, Fortum Nuclear Services
FORTUM’S APPROACH TO LOW CO2 ENERGY IN FINLAND – ROLE OF NUCLEAR, RENEWABLES AND NEW SOLUTIONS
– finská cesta k čistému životnímu prostředí – opatření a nejlepší dostupné technologie

11:15 – přestávka

11:30 – 13:10

Jan JÍLEK, Deputy Head of the Radiation Protection and Nuclear Safety Unit, DG Energy, European Commission
NEW NUCLEAR PROJECTS IN THE CONTEXT OF EURATOM REQUIREMENTS
základní přístup EK k rozvoji jaderné energetiky; Euratom Treaty – základ pro hodnocení nových jaderných projektů v členských státech, bezpečnostní a další technické požadavky pro notifikaci

Sama BILBAO Y LEÓN, Head of the Division of Nuclear Technology Development and Economics, OECD Nuclear Energy Agency
NUCLEAR ENERGY: AN ESSENTIAL ELEMENT FOR DEEP GLOBAL DECARBONISATION
– analýzy a nástroje na podporu rozvoje jaderné energetiky, mezinárodní spolupráce

Laszlo VARRO, Chief Economist, OECD International Energy Agency
NUCLEAR POWER IN A CLEAN ENERGY SYSTEM
přehled výsledků z Energy Outlook a doložení nutnosti rozvoje jaderné energetiky

Martin UHLÍŘ, výkonný ředitel a místopředseda představenstva, Elektrárna Dukovany II, a.s.
PŘIPRAVENOST ČEZ NA VÝSTAVBU NOVÝCH JADERNÝCH BLOKŮ, ÚZKÁ SPOLUPRÁCE S ČESKOU VLÁDOU A EVROPSKOU KOMISÍ
– jak připravit nové jaderné stavby – využití zkušeností ČEZu, milníky, získaná ponaučení a cesta k tendru

13:10 – společný oběd


Radek ŠKODA (Associate Professor, ZČU v Plzni, CIIRC ČVUT v Praze) bude řídit druhou část konference, v níž bude poskytnut prostor všem zájemcům o český projekt. Prezentace budou zaměřeny na poskytnutí informací o vyspělosti a kvalitě nabízené technologie, a to tak, aby při přípravě a projednávání na národní i mezinárodní úrovni poskytly očekávané argumenty. Sekce bude zahájena informací o predikci energetické bilance, která potěší všechny dodavatele jaderných technologií.

14:10 – 16:30

Michal MACENAUER, Senior Manager, EGÚ Brno, a.s.
ELEKTROENERGETIKA ČESKÉ REPUBLIKY A STŘEDNÍ EVROPY – ANEB: BEZ JÁDRA ČR DEKARBONIZOVAT NEJDE
– prognóza bilance nabídky a poptávky elektřiny – Česko a nejen Česko bude potřebovat jaderné elektrárny

HU Zhuo, Deputy General Manager, Central & Eastern Europe Nuclear Energy Business, China General Nuclear Corp.
HPR1000, reliable nuclear power technolgy powering clean and safe future

Patrick ZAK, Pre-Development & Marketing Director, EDF – New Nuclear Projects and Engineering
Energy mix and decarbonation: how EDF is preparing the future

Hiroshi SASAKI, Deputy Director, Nuclear Energy Systems Department, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
THE JAPANESE STRATEGIC ENERGY PLAN AND MHI'S CONTRIBUTION

Seung-Yeol LIM, Vice President, Global Strategy Office, Korea Hydro & Nuclear Power
NUCLEAR POWER: ENERGY FOR FUTURE GENERATIONS

Zdeněk ŠÍMA, jednatel, Rosatom Central Europe s.r.o.
Nuclear technology supply – contribution to decarbonized energy future

16:30 číše vína – networking